تلفن و فکس
۲۲۱۴۹۱۰۷ ۲۱ ۹۸+

۹۰۰۸ ۷۱۴ ۹۱۲ ۹۸ +

نشانی
تهران، سعادت آباد، بلوار شهرداری، خیابان سپیدار، پلاک ۱۶ واحد ۳
ایمیل شرکت
info@zibatejarat.com