پیش از چاپ

در صنعت چاپ به مرحلۀ بین طراحی و چاپ دورۀ پیش از چاپ می‌گویند.

مرحلۀ پیش از چاپ شامل آماده‌سازی فایلهای گرافیکی و کنترل کیفیتِ تمامی اجزای چاپ و نمونه‌گیری قبل  از چاپ می‌شود.

کارشناسان چاپ شرکت زیبا تجارت نقشینه تمامی مراحل پیش از چاپ از قبیل تهیه فرم چاپ، مدیریت رنگ، نمونه‌خوانی و بررسی مغایرت‌ها را با دقت کامل در مرحلۀ پیش از چاپ کنترل می‌کنند.

اطمینان از کیفیت چاپ۱۰۰%
مدیریت رنگ۹۸%
کنترل کیفیت چاپ۹۸%
دستورالعمل نهایی چاپ۱۰۰%

نمونه‌گیری (Proofing) چیست؟

نمونه‌گیری(Proofing) یک ماکت از کار نهایی است.

ما پیش از اتمام هر پروژه یک نمونه از کار که به تایید کارشناس نمونه‌خوان شرکت رسیده باشد به سفارش دهنده ارائه می‌دهیم.

نمونه‌گیری کمک زیادی به مدیریت رنگ و دستور نهایی چگونگی چاپ می‌کند.

ما برای نمونه‌گیری از پرینترها، پلاترها و چاپ دیجیتال استفاده می‌کنیم.